dimarts, 15 de març de 2011

Les clàusules sòl en l'estafa hipotecària

Per Jofre Ferrés, d'ADICAE

La demanda inicial de l'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances (ADICAE), contra les entitats que han inclòs clàusules sòl en les seves hipoteques s’ampliarà a més de 80 entitats, a la vista de la documentació lliurada fins el moment per milers d'afectats a tot Espanya que s'estan sumant a aquesta gran acció col·lectiva. Després de la publicació de l'edicte del Jutjat Mercantil número 11 de Madrid, desenes de milers de persones han contactat amb ADICAE telefònicament o presencialment a les assemblees que s’estan celebrant per tot Espanya.

'Sòls' del 5% generalitzats

Aquest tipus de clàusules fan referència a les limitacions que les entitats financeres inclouen en les escriptures dels préstecs hipotecaris, restringint les pujades o baixades dels tipus d’interès fins al límit fixat en el contracte. Es tracta d'una barrera que impedeix que el consumidor pugui beneficiar-se de l'actual situació de tipus baixos. 

Les entitats financeres van començar a implementar aquest tipus de clàusules de manera massiva a partir del 2007, quan ja s’entreveia la baixada de tipus a causa de la intervenció del Banc Central Europeu. Malgrat la incertesa que domina tota qüestió econòmica a l’hora de realitzar prediccions futures, en general es fa evident que les entitats de crèdit, tant pel seu accés a dades com per la seva capacitat d’anàlisi dels mateixos, tenen una perspectiva bastant precisa de els futurs moviments financers i econòmics. 

Només així es pot entendre la seguretat i precisió amb que emeten els seus judicis. Aquesta qüestió és, d’altra banda, perfectament contrastable a l’hora de parlar dels tipus d’interès en el cas que ens ocupa. Quin era l’objectiu que perseguia la Banca? Enriquir-se a costa del consumidor que, en un 92%, desconeix algun aspecte fonamental de la seva hipoteca segons una enquesta prèvia d'ADICAE.

Contràriament les primeres dades recollides, l’afluència de persones consumidores afectades ha posat de manifest que múltiples entitats van fixar clàusules sòl del 5%, de manera que centenars de milers de consumidors estan pagant en la seva hipoteca un tipus d'interès un 250% superior al que correspondria
legalment. 

Després d’una època de pujades de tipus (2004-2008) l'Euribor va baixar al 3,5% (clàusula sòl mitjana) al gener de 2009, pel que és a partir d'aquest moment quan el consumidor comença a patir perjudici i comença a pagar un excés d'interessos a causa d'aquesta clàusula. L’anàlisi de les dades rebudes fins al moment posa de manifest que en el 50% dels casos el sòl està fixat en nivells superiors al 3,5%, mentre en un 35% els sòls estan entre el 3 i el 3,5%. D'aquesta manera, el perjudici que estan patint molts hipotecats supera els càlculs inicials d'ADICAE, i pot ascendir a més de 3.000 euros anuals.

Les clàusules abusives han cooperat a l'augment dels embargaments hipotecaris

És evident l'important impacte econòmic i social de les clàusules sòl. El greu impacte que l’aplicació de les mateixes ha tingut i té en els consumidors i en l’economia i la societat reforça la necessitat de donar solució a aquest greu abús, ja exigible per si mateixa donada la vulneració dels drets dels consumidors que constitueix. A Catalunya s’estima que hi pot haver gairebé 800.000 famílies afectades. A més, tenint en compte els nivells de "sòls" hipotecaris que han vingut fixant bancs i caixes, l’associació considera que un 10% de les execucions hipotecàries des de 2007 es podrien haver evitat si no s’haguessin aplicat aquestes clàusules. És a dir, 35.000 famílies no s'haurien enfrontat a l'embargament del seu habitatge.

La manipulació de la Banca

Davant la massiva reacció dels consumidors, que dia a dia i per desenes de milers comproven que són víctimes de les abusives clàusules sòl, algunes entitats estan tractant d'impedir que els consumidors se sumin a la demanda col·lectiva oferint de manera individual a alguns dels seus clients afectats rebaixes simbòliques dels seus "sòls" (baixant, per exemple, mig punt) a canvi de contractar múltiples productes no requerits per l'usuari: targetes, assegurances, etc. 

A més, en general, aquests canvis no es documenten cap manera, pel que en qualsevol moment el banc podrà tornar a aplicar la clàusula sòl inicial, i en els pocs casos en què es documenten el consumidor es veu obligat a córrer amb els costos i despeses del canvi en el nivell del sòl. Per això ADICAE està advertint a tots els consumidors d'aquesta nova estratègia enganyosa de les entitats implicades, a fi que no resultin novament perjudicats.

 Per més informació: i a través de les web www.adicae.net i de la nova pàgina creada a aquest efecte per ADICAE: www.afectadosclausulasuelo.org, on es centralitza tota la informació del cas i s'indiquen els passos a seguir per unir-se a la demanda.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada