dilluns, 4 de gener de 2010

Cooperativisme i consum responsable

Un article escrit per l'equip d'Arç Consum Responsable, SCCL / Vinyeta de Jaume Perich

L’expressió “consum responsable” té diversos significats. Generalment pensem que es refereix a allò que consumim (sigui un producte o un servei), però també pot tenir a veure amb el lloc on ho consumim, o la manera amb la qual pensem què hem de consumir, entre altres aspectes.

El consum responsable no consisteix només de comprar algun producte amb una etiqueta de “comerç just”, o de triar una empresa que col·labori amb ONG, sinó en una actitud vers el consum. I aquesta actitud es posa a la pràctica de diferents maneres.
En primer lloc, es tracta de reflexionar sobre les nostres necessitats. En el tipus de societats on vivim –i encara més per aquestes dates- les persones comprem productes i serveis que moltes vegades no necessitem realment, per una qüestió cultural, ja que consumir s’ha convertit en un signe de benestar (ja sigui per consumir menjar fins a electrodomèstics, joguines etc.)
Només amb una planificació acurada de les compres, i amb una valoració realista sobre què necessitem i si realment ho hem de comprar, o podem reutilitzar o reparar algun objecte que ja tenim, estaríem fent un primer pas per a ser uns consumidors més responsables.

En segon lloc, es tracta de valorar què consumim. Actualment al mercat hi ha productes que se certifiquen com a productes de comerç just, ecològics, artesanals etc, però també podem observar si els productes són produïts localment (és a dir, que no han hagut de viatjar milers de quilòmetres amb transports contaminants per arribar a casa nostra), si tenen envasos reciclables o utilitzen poc embalatge, si estan produïts per empreses d’inserció etc.

En tercer lloc, pensar on consumim. Podem comprar els productes o contractar els serveis a grans empreses mutlinacionals, cadenes de supermercats, grans centres comercials etc, o bé a comerços locals, mercats, o a empreses i organitzacions que treballen amb criteris de l’economia social i solidària.

Finalment, una darrera pràctica del consum responsable és organitzar-se, per tal que les persones consumidores esdevinguem actives en el consum, interaccionant directament amb els productors, distribuïdors etc. I una bona forma d’organitzar-se és a través d’una cooperativa de consumidors.

Arç Consum Responsable som una cooperativa de consum, que promovem el consum responsable de serveis, desenvolupant eines que facilitin als socis i sòcies aquestes accions que hem comentat. El nostre servei principal és l’oferta d’assegurances gestionades amb criteris de compra col·lectiva. A més estem implicats en el desenvolupament de l’assegurança ètica i solidària, distintiu que ja tenen alguns dels nostres productes.
Alhora estem desenvolupant altres serveis, a través d’acords amb altres entitats, com per exemple una Botiga Virtual de Consum Responsable, un servei d’Estalvi Ètic amb Coop57 o el servei de Cotxe Compartit d’Avancar.
Una de les vies per seguir millorant l’aspecte cooperatiu de la nostra entitat és el desenvolupament del cooperativisme de consum electrònic, de manera que els socis i sòcies puguin utilitzar les plataformes telemàtiques per consumir serveis i productes, i alhora per organitzar-se, per tal de desenvolupar nous serveis.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada