dimarts, 31 de maig de 2011

Recuperant la història del moviment veïnal a l’Hospitalet de Llobregat


Per Eva Aubarell Solduga del Centre d’Estudis de l’Hospitalet.

El desembre del 2010 es va inaugurar al Museu d’Història de l’Hospitalet l’exposició «40 anys de moviment veïnal a l’Hospitalet», ideada i realitzada pel Centre d’Estudis de l’Hospitalet (CEL’H)

Aquesta mostra, que actualment recorre els diversos barris de la ciutat, s’emmarca en el context del quarantè  aniversari de la fundació de les primeres associacions de veïns i veïnes, i té com a objectiu recuperar i reivindicar la memòria de les entitats veïnals.

Les primeres associacions veïnals de l’Hospitalet neixen a començament dels anys setanta, en barris com Sant Josep, Collblanc-la Torrassa o Ildefons Cerdà. A final dels anys seixanta, però, ja es detecten grups veïnals de diversa naturalesa que encaminen la seva acció a la reivindicació de millores socials i urbanístiques, i que desenvolupen tasques assistencials, de formació, d’organització de festes, etc. És el cas, per exemple, del Centro Social «La Florida», la Cooperativa d’Habitatges de la Bomba ―un barri de barraques― o l’Associació de Veïns de Can Pi.

El context en què es produeix l’aparició d’aquests grups veïnals n’explica el naixement i l’enorme força amb què es van projectar durant tota la dècada dels setanta. Al llarg del segle xx l’Hospitalet havia experimentat un augment de població exponencial, i havia passat de ser un nucli agrari de població dispersa a esdevenir un suburbi de residència obrera. 

L’arribada d’aquests nous veïns i veïnes es va produir de manera massiva i caòtica, i no va anar acompanyada de cap mena de previsió pel què fa a condicionament urbanístic o dotació d’equipaments, sinó tot el contrari: va ser objecte d’una especulació forassenyada.

Barris amb grans mancances
L’Hospitalet entra a la dècada dels setanta, doncs, amb unes mancances socials i urbanístiques que les autoritats del moment no atenien i no resolien: carrers sense asfaltar, clavegueres al descobert, manca d’escoles, de centres sanitaris, de mercats, d’equipaments culturals... 

L’organització dels veïns i veïnes davant d’aquesta situació va tenir una importància cabdal per a la ciutat i per als seus habitants. La lluita que es duia a terme des dels barris i per als barris va tenir vessants tan diversos com la reivindicació de semàfors, l’aturada de l’edificació especulativa, l’exigència d’escoles públiques, l’alfabetització d’adults o el debat sobre la igualtat de gènere. Aquesta activitat de protesta, a més a més, enllaçava amb la lluita contra la dictadura i amb la lluita obrera. El resultat va ser un període creatiu, fructífer i dinàmic que algun dels protagonistes ha qualificat d’escola de democràcia.

L’exposició del CEL’H és el resultat de mesos de treball amb les entitats veïnals. Durant la primavera del 2010 es van dur a terme quatre tallers oberts als quals van assistir membres actuals i històrics de diverses associacions veïnals. Es volia recollir directament dels protagonistes del moviment veïnal la seva experiència, les motivacions i les dificultats d’aquelles primeres associacions. 

Compartir aquest procés amb algunes de les persones fundadores ha estat un enriquiment i un aprenentatge per a la resta de participants. Les entitats han aportat, a més a més, bona part del material gràfic que conforma l’exposició.

I si bé recuperar la història del moviment veïnal era un objectiu fonamental del CEL’H, no ha estat menys important la voluntat d’agrair als hospitalencs i les hospitalenques que van prendre part en aquell moviment el seu compromís amb la ciutat i la feina feta, els resultats de la qual es gaudeixen també avui dia en espais reivindicats per a la ciutat, com ara el parc de la Marquesa, el passeig de Bellvitge o l’avinguda del Carrilet. I cal agrair, també, l’exemple de responsabilitat social que van donar. 

La transcendència de recordar aquella època de la història de la ciutat és evident en uns moments en què el moviment dels indignats denuncia nous greuges globals.

Demà, 1 de juny, l'exposició aterra a les 19 hores, al local de l'AV de Can Serra (Av. Can Serra, 82-B, baixos).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada