dimarts, 3 d’agost de 2010

Parlem de la privatització dels serveis funeraris

Per Maite Martínez, directora de Sinera

Les notícies aparegudes a la premsa sobre la privatització dels serveis funeraris de Barcelona ens dóna l’oportunitat de parlar obertament de l’activitat econòmica que genera la mort de les persones. I l’ hem de aprofitar perquè en general és un tema encara molt tabú malgrat que sabem que finalment  l’haurem d’encarar.

Actualment el cost d’un enterrament és una despesa important i no totes les famílies estan en bones condicions per afrontar-la. A aquets fet  s'ha d'afegir que en el moment que cal prendre la decisió no hi ha gaire temps per la reflexió ja que els familiars es troben davant d’una situació molt emotiva.

Segons un estudi recentment publicat pel Ministeri d’Economia i Hisenda, arrant de l’adaptació de la llei Òmnibus de Lliure accés a les activitats de serveis, l’oferta de serveis funeraris a tot Espanya es realitza per petites i mitjanes empreses i no es freqüent que en un mateix municipi n’operin més de dues.

A Catalunya la situació de concentració empresarial és la més alta de l’Estat.  Respecte a la titularitat d’aquestes empreses, la presència del sector públic en aquesta activitat s'ha mantingut i ampliat. Els ajuntaments participen en el mercat funerari a través de societats mercantils de gestió que són de titularitat integrament municipal o societats mixtes. Paral·lelament,  la majoria dels tanatoris són de titularitat privada i la major part d’aquests estan gestionats a través de concessions.

Aquest mateix informe recull que es tracta d’una demanda forçosa i de primera necessitat. I és en aquest punt on hauríem d’incidir: no estem parlant de qualsevol servei, sinó d’un servei que cal que sigui digne, respectuós amb les creences particulars i assequible des del punt de vista econòmic.L’alternativa de les AV: Sinera

Des fa molts anys, el moviment veïnal està treballant en aquest camp. La mutualitat Sinera va néixer de l’experiència dels grups d’enterrament existents en diferents associacions veïnals. Aquests grups, de caràcter solidari, tenien per objectiu cobrir les despeses generades en l’enterrament d’un veí o veïna entre tots els membres de l’entitat.

Sinera es va constituir al novembre de 1994 sota l'impuls d'algunes federacions veïnals i la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya, la CONFAVC. Actualment col·laboren amb la mutualitat més de 140 entitats veïnals de tota Catalunya i compta amb més de 57.000 persones protegides.

La mutalitat actua sota els principis de democràcia, solidaritat i sense afany de lucre. Per tant, té per objecte promoure la solidaritat i l’ajut mutu entre els nostres associats. També son objectius de la entitat la promoció del mutualisme i la promoció del moviment veïnal.

Sinera es funda sobre el principi que un enterrament digne és un dret de les persones. A més, comptem amb la participació activa dels veïns i veïnes que col·laboren en les entitats veïnals, organitzacions  creiem que s’han de potenciar com a eix fonamental en la vertebració dels nostres barris.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada